4,2 mill. i overskudd

5874752_3512336-1
Storfjord kommunes regnskap for 2015 viser et overskudd på 4 203 967 kroner. Det framgår av saksdokumentene til formannskapet, som skal ha møte onsdag i neste uke.  

– Storfjord kommune er fortsatt inne i en utfordrende økonomisk periode og 2015 har vært nok et år med stort fokus på budsjettdisiplin. Det skriver rådmannen i sin vurdering til formannskapet.

Ifølge saksframlegget er driftsregnskapet gjort opp med overskudd etter budsjettert inndekning av underskudd. Lavere pensjonskostnad, vakanser, økte inntekter fra integreringstilskudd, økte renteinntekter, økte inntekter fra konsesjonskraft, lavere renteutgifter har bidratt til dette, sammen med god budsjettdisiplin i etatene.

– Utgifter til lønn og pensjon utgjør store deler av utgiftene til Storfjord kommune, og pensjonskostnaden har økt de senere årene. Pensjonskostnadene ble noe lavere enn budsjettert i 2015. Fastlønn økte med 555 000 kroner fra 2014 til 2015, men lønn til syke- og andre vikarer ble redusert med 385 000 kroner. Bruk av ekstrahjelp økte med kr 1 599 000 kroner, og bruk av overtid økte med 368 000 kroner. Totalt sett økte lønns- og sosiale utgifter med 1 801 307 kroner fra 2014 til 2015, framgår det av saksframlegget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *