Redningsplanke for gammelkapellet

STORFJORD menighetsråd har fått innvilga 25 000 kroner til førstehjelp for gammelkapellet på Hatteng.

Dermed ser det ut til at det endelig er bestemt at bygninga skal tas vare på.

Det er Fylkesrådet som nå har fordelt årets midler til den såkalte Redningsplanken. Ordninga er først og fremst ment som førstehjelp for å berge verneverdige bygninger i påvente av mer permanente tiltak og eventuelle søknader til andre instanser om midler. Uthusbygninger prioriteres, og maksimumbeløp for tildeling er 30 000 kroner. I alt er det avsatt 450 000 kroner til denne ordninga.

Det kom inn 30 søknader  for 2016, og  26 har fått tildelinger fra 7 300  kroner til 30 000 kroner.

– Selv om beløpene er små, utløser dette erfaringsmessig stor innsats i form av eget arbeid og egne midler og ofte også i neste omgang tilskuddsmidler fra andre instanser, som for eksempel Norsk Kulturminnefond. Det samlede totalbudsjettet på årets søknader var på over fire millioner kroner.  Jeg er glad for at fylkeskommunen kan bidra til at viktige deler av bygningsarven blir tatt vare på, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap).

Kirkeverge Siv Asplund i Storfjord menighetsråd sier til iStorfjord at det i første omgang vil bli foretatt reparasjoner av tak, vinduer og ytterdør.
– Noe er allerede gjort, og resten satser vi på å få utført i løpet av sommeren, sier hun, og føyer til at arbeidet skal utføres av fagpersoner med kompetanse på restaurering av gamle bygninger.

Ifølge kirkevergen er det nedsatt et utvalg som skal se på alle bygninger som menighetsrådet har ansvar for. Foreløpig er det ingen planer om framtidig bruk av kapellet, men det vil iallfall bli søkt om midler til nødvendig restaurering av bygget ut over strakstiltakene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *