Satser på sau

Skjermbilde 2016-06-11 kl. 00.47.51Den normale fortellinga om landbruket i Storfjord er at det blir færre bønder. Det vil ei jente, opprinnelig fra Signaldalen, gjøre noe med.  

Kirsten Josefine Lockert (53) vil starte opp med tradisjonelt sauebruk på gården sin i Signaldalen, og planlegger også tilleggsnæring i form av arbeidstrening for personer med rus- og psykiatriplager samt for personer som mottar stønad fra NAV (Inn på tunet-tilbud).

Totale kostnader for driftsbygninga er 3 200 000 kroner, hvor kalkyler for kostnader er utarbeidet av Nortura.
Hun har søkt kommunen om støtte fra næringsfondet, og formannskapet skal behandle søknaden førstkommende onsdag.

Driftsbygninga er ifølge saksframstillinga til formannskapet tegna for 120 vinterfôra sauer. Kostnadene er betydelig høyere enn normalt for driftsbygning på grunn av tilrettelegging for tilleggsnæring. Det planlegges også et eget lokale i driftsbygningena som skal være oppholds- og pauserom for Inn på tunet- tilbudene. Hun ønsker å tilby aktiviteter tilknytta tradisjonell gårdsdrift som varierer med årstidene: planting av sommerblomster, potetsetting, safting, sylting mv.

Kirsten er utdanna både innenfor økonomi og som sykepleier. Hun har lang yrkeserfaring som regnskapsfører og som anestesisykepleier. Samtidig holder hun nå på med avslutning av agronomutdanning ved Senja videregående skole, framgår det av saksframstillinga.

– Søker har vært i kontakt med Storfjord kommune, Forebyggende avdeling, samt NAV. Begge etater stiller seg positive til å kunne benytte seg av Inn på tunet-tilbud i større grad enn i dag, og skal følge opp søker med skriftlig tilbakemelding for antatt behov fremover. Per søknadstidspunkt har dermed søker ikke en klar oversikt over forventet etterspørsel etter tilbudet i Storfjord kommune, heter det i saksframstillinga.

SauerGår det som Kirsten Josefine Lockert vil, blir det flere sauer å se på beite i Signaldalen i tida som kommer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *