– Sier ingen ting om tjenestens kvalitet

Kommunetest

Resultat for Storfjord i Forbrukerrådets kommunetest 2016.

På Forbrukerrådets(FR) årlige kommunetest kommer Storfjord på 384. plass av landets 428 kommuner. – Ikke bra, men den sier ingen ting om tjenestens kvalitet, sier ordfører Knut Jentoft.  

Av 100 mulige poeng oppnådde Storfjord 42,4. Best gjorde kommunen det på området Barn og skole og Informasjonstjenester, med toppskåre på 100 poeng. Dårligst skåra kommunen på områdene Pleie og omsorg og Fritid og kultur.Gjennomsnittet for Troms fylke er 49 poeng totalt , og for hele landet 55 poeng.
Best ut i Troms kom Ibestad med 72,0 poeng. Dårligst gikk det for Karlsøy, som fikk 29,4 poeng.Ordfører Knut Jentoft mener at testen har begrensa verdi, for den sier ingen ting om tjenestens kvalitet. Og det forstår han, for det er mye vanskeligere.
– Testen måler jo bare hvor lett det er å få informasjon, og for barn og unge er det for eksempel bare SFO som er testa. Det er klart vi skulle gjerne kommet bedre ut, men kommunen har vært igjennom en snuoperasjon de siste årene, og noe må det jo ha gått ut over, sier han, og konkluderer med at den ikke har så stor informasjonsverdi.– Men vi har jo sju kommuner i Troms bak oss, sier han, og ser ikke helsvart på det.

Testmedarbeidere i FR har utgitt seg for å være privatpersoner og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. De har sendt fire separate e-poster, og ringt tre telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har de lett etter 19 forskjellige informasjonselement på hver kommunes nettside.

Testen er utført i januar og februar i 2016. FR har testa service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet, men ikke selve tjenestenes kvalitet.

Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunene med spørsmål folk flest lurer på, som prisinformasjon om skolefritidsordninga, saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehallen.

– I kontakt med kommunene har vi fremstått som innbyggere eller slektninger/venner til innbyggere, opplyser FR på sine nettsider.

Til sammen er de 428 kommunene i Norge, samt Oslo kommune med sine 15 bydeler, testa på 21 707 punkter. Henvendelsene er satt sammen til et vekta gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn andre. Tekniske tjenester veier tyngst, med 27,5 prosent. Pleie & omsorg veier 17,5 prosent. Helse veier 15 prosent, Barn og skole og Kultur & fritid veier begge 12,5 prosent. Sosiale tjenester veier 10 prosent og Generelle forhold 5 prosent.

Karakterskalaen går fra 0–100, hvor 100 er best.

Les mer om testen her!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *