Klart nei-flertall

Storeng, utsikt utover fjorden.
Storeng, utsikt utover fjorden.

64 prosent av de som deltok ved folkeavstemninga i Storfjord om kommunereformen, vil beholde Storfjord som egen kommune. Arkivbilde fra Storeng.

Etter folkeavstemninga i forbindelse med kommunereformen er det klart at det ble et stort nei-flertall i Storfjord til kommunesammenslåing.   

64 prosent av de som stemte, stemte for alternativet å beholde Storfjord som egen kommune. Tre prosent stemte for storkommunealternativet med Tromsø, og 33 prosent stemte blankt.

Valgdeltakelsen var 45 prosent.

– Ikke all verden, men ikke så dårlig som i mange andre kommuner, sier ordfører Knut Jentoft i en kommentar.

Avstemninga gikk kretsvis, og ved opptellinga ble det klart at i Skibotn krets hadde hele 71 prosent stemt blankt. I de øvrige kretsene var det 16 prosent blanke stemmer.

Ordføreren kommenterer dette slik:
– Hvis du ikke er interessert i saken, sitter du heime. Hvis du har lyst å si din mening, stemmer du. Og ved å stemme blankt, viser man at man ikke vil ha noen av de to andre alternativene.

Han viser til at på folkemøtet i Skibotn kom det klart fram at man i Skibotn ønsker tilknytning til Kåfjord, selv om Storfjord forblir egen kommune. Nå stranda alternativet med Lyngenfjord (Kåfjord, Lyngen og Storfjord) da Lyngenordfører Dan Håvard Johnsen la ned veto mot at kommuneadministrasjonen i storkommunen skulle ligge på Hatteng.

– Hadde Kåfjord og Lyngen blitt enige om Lyngseidet som administrasjonssenter, ville vi lagt fram det til behandling, sjøl om vi ikke ville vært så glad for det, sier Knut Jentoft.

– Om resultatet blir at Skibotn overføres til Kåfjord, blir det cirka 1200 innbyggere igjen i Storfjord? Hvilke muligheter har en så liten kommune?

– Veldig mange kommuner i Troms fylke er små kommuner, og den mest veldrevne av alle kommunene i fylket er Lavangen, som har færre enn 1200 (1016) innbyggere.

Nå skal kommunestyret behandle kommunereformen 22. juni og sende sin anbefaling til Fylkesmannen. I neste omgang skal saka behandles i Stortinget, og statsminister Erna Solberg har ikke kunnet garantere at sentrale myndigheter ikke vil bruke tvang, og slå sammen kommuner mot folks ønsker.

– Det tror jeg ikke vil skje, sier ordfører Knut Jentoft, og begrunner det med at det er stortingsvalg neste år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *