Det mangler kommunale tomter på Oteren – dèjà vu!

Null boligtomter på Oteren, konstaterer innsenderen.

Av Solveig Sommerseth

Oteren, november 1987: utskrift fra møte i Oteren bygdeutvalg sendes Storfjord kommune. En av sakene gjaldt formannskapets vedtak av 02.11.1987 om boligfelt i Oterbakken, hvor bygdeutvalget mente at formannskapet hadde satt urimelige vilkår for utbyggerne. Fortsett å lese Det mangler kommunale tomter på Oteren – dèjà vu!

… bare pluss-saker

Facebook